Landbrugsrobotter og landbrugsmaskiner: Sådan påvirker de jordens sarte økosystem

Blog

Udgivet: 22. august 2022

Moderne landbrugsmaskiner bliver tungere og tungere, og det skader jordens sarte økosystem. Vi lægger et stort pres på jorden med vores tunge landbrugsmaskiner, og deres enorme vægt presser livet ud af de dybere jordlag, hvilket potentielt kan reducere plantevæksten og dermed høstudbyttet over hele kloden.

Tunge maskiner forårsager høje niveauer af jordstress

I løbet af de sidste 60 år er landbrugsmaskinerne blevet mere og mere omfangsrige. Succesen for nutidens landbrug hviler i høj grad på mekanisering. Ved at opnå en højere kapacitet af landbrugsmaskiner har vi udvidet mulighederne for fødevareproduktion. I takt med at vi har øget kapaciteten af vores landbrugsmaskiner, er de vokset betydeligt i både størrelse og vægt. Den voksende vægt og størrelse af vores landbrugsmaskiner er derfor baseret på et ønske om at øge maskinernes kapacitet og kraft for at forbedre effektiviteten.

I en nylig undersøgelse viser Thomas Keller og Dani Or (2022), at der på grund af den store vægt af moderne landbrugsmaskiner er opstået en trussel om komprimering af undergrunden. Ifølge deres resultater er der ligheder i masse og kontaktområde mellem sauropoder (dinosaurer), det største dyr, der nogensinde har gået på jorden, og nutidens landbrugsmaskiner. Keller og Or sammenligner vægten af moderne landbrugsmaskiner med sauropodernes fodaftryk og understreger, at vores maskiner vejer mere end de gør. De fastslår, at den samlede vægt af en lastet mejetærsker er steget fra ca. 4.000 kg i 1958 til ca. 36.000 kg i 2020 (Keller og Or, 2022, s. 2), altså næsten en 10-dobling af vægten. Moderne maskiner påfører jorden et højt stressniveau på grund af deres tunge vægt, og de udgør derfor en trussel mod den langsigtede produktivitet i agerlandet. Keller og Or hævder, at de høje jordbelastninger nu har overskredet de sikre mekaniske grænser for jordens økologiske funktion.

Stor høstmaskine på marken

Vi lægger for meget pres på jorden med den massive vægt af vores landbrugsmaskiner.

Jorden er et delikat økosystem, der består af vand og cirkulerende luft, som nærer organismer og planterødder. Så længe disse organismer og planterødder får næring, forbliver jorden frugtbar. Men når vi kører på jorden med vores store landbrugsmaskiner, lægger vi et stort pres på den, og det er ekstremt skadeligt for jordens frugtbarhed. Til sidst vil vi med dette pres presse jorden ned og presse meget af luften og vandet ud af den. Denne proces bidrager desuden til mere udledning af N2O(lattergas), og derfor er det skadeligt for miljøet. For meget komprimering af jorden har vist sig at reducere afgrødeudbyttet med 10-20%, hvilket fører til mindre tilgængelig mad. På den måde risikerer vi, at vægten af vores maskiner knuser en af de mest værdifulde ressourcer, nemlig den frugtbare jord. Det kan tage årtier for jorden at komme sig over den komprimering, vi udsætter den for.

Robotter hjælper med at bevare jordens skrøbelige økosystem og forbedrer samtidig effektiviteten

Landbrugsrobotter er typisk letvægtsmaskiner. Tag for eksempel en FarmDroid , som kun vejer 900 kg. Da robotterne er så lette, lægger de ikke pres på jorden, som moderne landbrugsmaskiner gør. På den anden side bidrager de til at passe på jordens sarte mikrostruktur. På den måde bevæger robotterne sig væk fra tendensen med de stadig tungere landbrugskøretøjer. Det betyder, at når en letvægtsrobot arbejder i marken, er der ingen risiko for at skade jordens økologiske funktion. Med robotternes vægt beskytter de jorden, og de lader den nære sine organismer og planterødder, så vi kan fortsætte med at dyrke sunde afgrøder.

Nærbillede af persille, mens FarmDroid arbejder i baggrunden.